LukasK - logotyp do druku
LPB LSK

Aktualno┼Ťci

 • Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła.

  dodano: 02.03.2023

  img
  Zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczegόlnych rozwiązaniach w zakresie niektόrych źrόdeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektόrych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne dla odbiorcόw uprawnionych (o ktόrych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września o szczegόlnych rozwiązaniach w zakresie niektόrych źrόdeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Dz. U. 2022 poz. 1967) stosuje cenę najniższą spośrόd:


  1. Cena dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy w danym systemie ciepłowniczym:  Cena ciepła [zł/GJ]

  Cena za zamόwioną moc cieplną [zł/MW/rok]

  Cena nośnika ciepła [zł/m³]

  Stawka opłaty za stałe usługi przesyłowe [zł/MW/rok]

  Stawka opłaty za zmienne usługi przesyłowe [zł/MW/rok]

  Cena dostawy ciepła [zł/GJ]

  Grupa odbiorcόw A4

  128,61

  108 229,93

  26,25

  33 524,08

  22,08

  178,12

  Grupa odbiorcόw A5

  129,22

  144 195,59

  27,36

  35 302,64

  22,39

  184,38


  2. Maksymalna cena dostawy ciepła (ceny i stawki opłat powiększone o 40% względem cen
  i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.):  Cena ciepła [zł/GJ]

  Cena za zamόwioną moc cieplną [zł/MW/rok]

  Cena nośnika ciepła [zł/m³]

  Stawka opłaty za stałe usługi przesyłowe [zł/MW/rok]

  Stawka opłaty za zmienne usługi przesyłowe [zł/MW/rok]

  Maksymalna cena dostawy ciepła [zł/GJ]

  Grupa odbiorcόw A4

  164,56

  151 669,98

  33,96

  44 434,54

  28,35

  230,74

  Grupa odbiorcόw A5

  170,32

  201 376,73

  36,39

  47 709,80

  29,33

  245,08


  3. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczona dla danego systemu ciepłowniczego,
  powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym:
  Cena ciepła [zł/GJ]

  Cena za zamόwioną moc cieplną [zł/MW/rok]

  Cena nośnika ciepła [zł/m³]

  Stawka opłaty za stałe usługi przesyłowe [zł/MW/rok]

  Stawka opłaty za zmienne usługi przesyłowe [zł/MW/rok]

  średnia cena wytw. ciepła z rekom. powiększona
  o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [zł/GJ]


  Grupa odbiorcόw A4

  95,38

  80 264,21

  19,47

  24861,74

  16,37

  132,09

  Grupa odbiorcόw A5

  92,86

  103 620,00

  19,66

  25 368,73

  16,09

  132,50


  Odbiorcy grupy A 4 - źrόdło ciepła zlokalizowane w Lubawie przy ul. Warszawskiej
  Odbiorcy grupy A 5 - źrόdło ciepła zlokalizowane w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Żwirki i Wigury

  Dla uprawnionych odbiorcόw z grupy A 4 oraz A 5 najniższą ceną jest średnia cena wytwarzania ciepła
  z rekompensatą obliczona dla danego systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat
  za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym (pkt. 3).

  « powr├│t do poprzedniej strony

Warning: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/lsklubawa/ftp/index.php on line 596